Aktuelnosti

Crna Gora pokazala spremnost da se približi EU standardima

Šesti sastanak Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013, održan je danas na Ce ...

Saznaj više

Radna posjeta - Berane

Predstavnik Generalnog direktorata za regionalnu politiku u Evropskoj komisiji Rastislav Prokopič, kao i predstavnici ...

Saznaj više

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Ugovor o radovima ‘’Unapređenje sistema vodosnadbijevanja Berane’’ u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Inst ...

Saznaj više

Održana treća FIDIC obuka

U okviru Ose III - Operativnog programa Regionalni razvoj 2012-2013, definisana je i tehnička pomoć Operativnoj stru ...

Saznaj više

Radni sastanak u Beranama

Direktor Direkcije javnih radova, gospodin Milan Martinović, prisustvovao je radnom sastanku sa temom napretka projek ...

Saznaj više

Održan I sastanak Upravnog odbora na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti“

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan I sastanak Upravnog odbora  na projektu „Revizija infrastrukture u sektoru životne ...

Saznaj više

Održan FIDIC trening u Kolašinu

U okviru ugovora “Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti finansija, sprovođenja ugovora i FIDIC prav ...

Saznaj više

Potpisan ugovor sa firmom Čikom d.o.o

U okviru Tehničke pomoći, koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III „Regio ...

Saznaj više