Aktuelnosti

Radna posjeta opštini Berane

U utorak, 04. aprila 2017. godine, direktor Direkcije javnih radova bio je u radnoj posjeti opštini Berane gdje se sa ...

Saznaj više

Potpisan Ugovor sa konzorcijumom "Beohidro doo Beograd" i "Hidroinženjering doo Ljubljana"

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske komisije, je dana 16. marta 2017.g ...

Saznaj više

Potpisan ugovor sa firmom AGRECO konzorcijumom

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III  Regiona ...

Saznaj više

Preko 50% građana Crne Gore ima pozitivan stav prema EU podršci

U okviru projekta “Implementacija komunikacionog akcionog plana” koji se sprovodi kroz tehničku podršku Operativ ...

Saznaj više

Otvoreno gradilište u okviru projekta sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe”

Dana 23. februara otvoreno je gradilište u okviru projekta sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe” u opštini Bar. Projekat se realizuje ka ...

Saznaj više

Radna posjeta Beranama

Dana 21. februara 2017. godine, generalna direktorica  Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Minist ...

Saznaj više

U Budvi održan prvi FIDIC trening za članove Operativne strukture

U okviru  ugovora “Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti finansija, sprovođenja ugovora i FIDIC pr ...

Saznaj više

Projektovanje i rehabilitacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u Opštini Bar

Postojeće nesanitarno odlagalište “Ćafe” je smješteno u neposrednoj blizini mora, duž magistralnog puta Bar-U ...

Saznaj više