Aktuelnosti

Objava ispravke Tenderske dokumentacije

Ugovor o radovima „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Berane” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz ...

Saznaj više

Ispravka objave o javnim nabavkama

Ugovor o radovima „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Berane” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz ...

Saznaj više

Potpisan Ugovor sa STRABAG AG Austria

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske komisije, je dana 23. decembra 201 ...

Saznaj više

Obavještenje o dodjeli ugovora

Ugovor o radovima „Radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 201 ...

Saznaj više

Obavještenje o dodjeli ugovora

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operat ...

Saznaj više

Potpisan Ugovor sa firmom DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske komisije, je dana 20. decembra 201 ...

Saznaj više

Potpisan ugovor sa konzorcijumom "Institut za građevinarstvo" d.o.o. Podgorica

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske komisije, je 23. decembra potpisal ...

Saznaj više

Potpisan ugovor sa firmom DFC SAU

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III „Region ...

Saznaj više