Aktuelnosti

Potpisan ugovor sa firmom Bild Studio d.o.o.

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III „Regionalni razvoj“, Direkcija jav ...

Saznaj više

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Radovi sanacije na dijelu Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 ...

Saznaj više

Objava tendera za radove

Ugovor o radovima „Radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 201 ...

Saznaj više

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka za Ugovor o radovima, projekat „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetin ...

Saznaj više

Potpisan ugovor sa konzoricijumom DRI upravljanje investicij d.o.o. i Projekt d.d. Nova Gorica

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 13. juna tekuće godi ...

Saznaj više

Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli Ugovora o uslugama “Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opš ...

Saznaj više

Potpisan ugovor sa firmom Dekoriva-Co d.o.o

U okviru Tehničke pomoći, koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) - komponenta III „Regionalni razvoj“, Direkcija javn ...

Saznaj više

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni ...

Saznaj više