Aktuelnosti

Potpisan ugovor sa firmom “Eminent” d.o.o

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 26. aprila tekuće go ...

Saznaj više

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Obavještenje o dodjeli Ugovora o radovima (Lot 1, Lot 2) za projekat “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih ...

Saznaj više

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanaka - 8. april 2016. godine

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni ...

Saznaj više

Obavještenje o dodjeli ugovora

Ugovor o uslugama „Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u opštini Bar” u o ...

Saznaj više

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni ...

Saznaj više

Potpisani ugovori sa kompanijom Aqualia Infraestructuras

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 6. aprila tekuće god ...

Saznaj više

Objava tendera za radove

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni ...

Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” ...

Saznaj više