Aktuelnosti

Zabilješka sa informativnog sastanka i obilaska lokacije - 12. januar 2016.

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” ...

Saznaj više

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 201 ...

Saznaj više

Obavještenje o dodjeli ugovora

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj ...

Saznaj više

Potpisan ugovor sa Educo Centrom

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III „Region ...

Saznaj više

Objava tendera za nabavku

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” ...

Saznaj više

Potpisan ugovor sa firmom “Mesogeos S.A”

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 22. decembra tekuće ...

Saznaj više

Saopštenje za javnost - Ćafe

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 22. decembra tekuće godin ...

Saznaj više

Saopštenje - EVP Trebešica

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo, akreditovano od strane Evropske Komisije, je danas (15.12.2015.) potpi ...

Saznaj više