Aktuelnosti

Objava ispravke liste kvalifikovanih kandidata (uži izbor)

Ugovor o uslugama „Projektovanje i izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u opštini Berane – Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem ...

Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativno ...

Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj ...

Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj ...

Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativno ...

Saznaj više

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka - 27. avgust 2015.

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane” u okviru Operativno ...

Saznaj više

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka - 27. avgust 2015.

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj ...

Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativno ...

Saznaj više