Aktuelnosti

Razjašnjenje na Obavještenje o javnim nabavkama

Ugovor o uslugama „Projektovanje i izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u opštini Berane – Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem ...

Saznaj više

Objava tendera za usluge

Ugovor o uslugama „Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u opštini Bar” u o ...

Saznaj više

Razjašnjenja na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 201 ...

Saznaj više

Objava tendera za radove

Ugovor o radovima “Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar “ u okviru Operativnog programa Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz In ...

Saznaj više

Objava tendera za radove

Ugovor o radovima “Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar “ u okviru Operativnog programa Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz In ...

Saznaj više

Objava tendera za usluge

Ugovor o uslugama „Projektovanje i izgradnja PPOV i kanalizacione u opštini Berane – Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova ...

Saznaj više

Objava tendera za radove

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativno ...

Saznaj više

Objava tendera za radove

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 201 ...

Saznaj više