Aktuelnosti

Najava tendera za usluge

Ugovor o uslugama za reviziju glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova za projekat „Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini B ...

Saznaj više

Najava tendera za usluge

Ugovor o uslugama za reviziju glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova za projekat “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preč ...

Saznaj više

Najava tendera za radove

Ugovor o radovima „Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrum ...

Saznaj više

Najava tendera za radove

Ugovor o radovima “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane” u okviru Operativno ...

Saznaj više

Najava tendera za radove

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 201 ...

Saznaj više