OPRD

OPRD 2012-2013

OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNI RAZVOJ
2012-2013 Instrument za pretpristupnu pomoć

Crna Gora je predala zahtjev za članstvo u EU 15. decembra 2008. godine. Na zahtjev Savjeta Evropske unije, 9. novembra 2010. godine, Evropska komisija je dala svoju preporuku da Savjet treba Crnoj Gori da dodijeli status zemlje kandidata. Evropski savjet je u decembru 2010. godine odlučio da Crnoj Gori dodijeli “status kandidata” za članstvo u EU. Evropski savjet je 29. juna podržao odluku Savjeta ministara o otvaranju pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Od tada, tokom perioda pristupanja, finansijska podrška pružana zemlji kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA), biće dostupna i kroz komponente III i IV, pri čemu se pomoć kroz komponente III i IV sprovodi kroz dokumenta strateškog planiranja (naime kroz Strateški okvir usklađenosti i operativne programe). Njihov glavni cilj je da se pripreme države korisnice za buduće korišćenje instrumenata kohezione politike ugledajući se tijesno na njena strateška dokumenta i načine upravljanja (pristup „učenje kroz rad“). Dakle, višegodišnji operativni programi u okviru IPA preteče su operativnih programa u režimu strukturnih fondova.  

Strateški okvir usklađenosti će obuhvatiti IPA komponente III (Regionalni razvoj) i IV (Razvoj ljudskih resursa). Operativni program Regionalni razvoj (OPRR) pripremljen za Komponentu III će se baviti posebnim sektorima saobraćaja i životne sredine, kako je ukazala Evropska komisija. Dokument precizno utvrđuje, između ostalog, postavljene ciljeve, oblasti intervencije, očekivane rezultate, postupke upravljanja i ukupan iznos finansiranja koji je planiran u skladu s Višegodišnjim indikativnim planskim dokumentom (MIPD).

Komponente Regionalni razvoj će se sprovoditi prema pravilima sličnim onima za Strukturne fondove EU, i sprovodiće se kroz decentralizovano upravljanje, a biće predmet ex-ante (u početku) ili ex‑post (u kasnijoj fazi) odobrenja Evropske komisije. Prema ovim pravilima, zemlje korisnici će imati glavnu ulogu u upravljanju podrškom i njenoj implementaciji, uz ex-ante ili ex-post odobrenja od strane Delegacije Evropske unije.

PROCES IZRADE OPERATIVNOG PROGRAMA

Vlada Crne Gore oformila je radnu grupu zaduženu za pripremu dokumenta Operativni program za komponentu Regionalni razvoj.

Za komponentu III, rukovodilac operativne strukture je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, koje će koordinirati sprovođenjem OP. Direktnije zaduženo za pitanja saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva dio je operativne strukture, i djeluje kao tijelo odgovorno za prioritet/mjeru (BRPM).

Metodologija je zasnovana na tri ključna elementa: pristup od vrha ka dnu (top-down), pristup od dna ka vrhu (bottom-up) i stalno upućivanje na ograničenost raspoloživih finansijskih sredstava.