Projektovanje i izgradnja novog elektrovučnog postrojenja „Trebešica“

Najava tendera za radove

Najava tendera za radove

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

Ovdje možete preuzeti najavu ugovora.