Projektovanje i rehabilitacija odlagališta „Vrtiljeka“ u opštini Cetinje

 

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

 

-          Mjera 1.2. Razviti infrastrukturu za upravljanje otpadom kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu 

 

  • Ugovor „Revizija Glavnog projekta i Nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji odlagališta „Vrtijeljka” u opštini Cetinje, Crna Gora” je potpisan 08.09.2016. godine sa konzorcijumom Garnets Consulting a.s. (Lider) i Rutex Ltd. (Član), Sistem-mne Ltd. (Član), EQE Control OOD (Član).

Ugovor za Reviziju Glavnog projekta i Nadzor nad izvođenjem radova za rehabilitaciju odlagališta „Vrtijeljka” u opštini Cetinje, potpisan je na 165.000,00 €, od čega su 85%, tj. 140.250,00 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz  IPA fondove, a 15% tj. 24.750,00 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova za projekat„Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora”.

  • 20. decembra 2016. godine potpisan je ugovor sa firmom ”DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.”, Slovenija, u iznosu od 1.562.735,50 €. Predmet Ugovora je izrada Glavnog projekta, kao i izvođenje radova u skladu sa FIDIC uslovima ugovora za projektovanje i izgradnju –Žuta knjiga. Izvođač radova je 28. decembra 2016. godine uveden u posao. Rok za završetak radova je 12, dok je period za otklanjanje mogućih nedostataka 24 mjeseca.

U toku je izrada Glavnog projekta. Nakon izrade Glavnog projekta i revidiranja istog pristupiće se izdavanju građevinske dozvole, što će stvoriti uslove za početak izvođenja radova.

Aktuelnosti iz projekta

Završeni radovi na sanaciji nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka

Radovi na sanaciji nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka, u okviru projekta vrijednog…
Saznaj više

Radovi na odlagalištu Vrtijeljka teku po planu

Rehabilitacija nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka u prijestonici Cetinje teče po planu.…
Saznaj više

Obavještenje o dodjeli ugovora

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini…
Saznaj više

Potpisan Ugovor sa firmom DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske…
Saznaj više