Projektovanje i rehabilitacija odlagališta „Vrtiljeka“ u opštini Cetinje

Objava tendera za radove

Objava tendera za radove

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

Ovdje možete preuzeti objavu tendera.