Projektovanje i rehabilitacija odlagališta „Vrtiljeka“ u opštini Cetinje

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanaka - 8. april 2016. godine

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanaka - 8. april 2016. godine

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

Ovdje možete pronaći zabilješku sa obilaska lokacije i informativnog sastanka.