Projektovanje i rehabilitacija odlagališta „Vrtiljeka“ u opštini Cetinje

Radovi na odlagalištu Vrtijeljka teku po planu

Radovi na odlagalištu Vrtijeljka teku po planu

Rehabilitacija nesanitarnog odlagališta Vrtijeljka u prijestonici Cetinje teče po planu. Radovi se nalaze u završnoj fazi i očekuje se njihov završetak u ugovorenom roku. 

Ukupna površina deponije koja treba da se rehabilituje iznosi 23 500 m2, a procijenjena ukupna količina otpada iznosi oko 160 000 m3.

Ovaj projekat se realizuje kao dio Operativnog programa za Regionalni razvoj 2012-2013 koji je  usvojen od strane Vlade Crne Gore u martu 2012. godine i od strane Evropske komisije u decembru iste godine. Program je finansiran iz sredstava za pretpristupnu pomoć Evropske Unije odnosno IPA sredstava kroz komponentu III – Regionalni razvoj. Glavni cilj Programa je poboljšanje životnog standarda i stanja životne sredine u Crnoj Gori, u skladu sa nacionalnim politikama i strategijama, kao i sa politikama i standardima Evropske Unije (EU). 

Ukupna ugovorena vrijednost za realizaciju ovog projekta iznosi 1.727.735,50 €, od čega je 85% finansirano iz sredstava za pretpristupnu pomoć Evropske Unije, a 15% iz Kapitalnog budžeta. Program čini 5 infrastrukturnih projekata, tri iz oblasti životne sredine, a dva iz oblasti saobraćaja. Pored infrastrukturnih projekata, iz Programa se realizuje i nekoliko projekata tehničke pomoći.

Program sprovodi Operativna struktura za IPA komponentu III (OS) koju čine: Ministarstvo održivog razvoja i turizma - tijelo zaduženo za kompletan Program i za projekte iz životne sredine, zatim Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – tijelo zaduženo za projekte iz oblasti saobraćaja i Direkcija javnih radova kao Implementaciono tijelo zaduženo za ugovaranje i sprovođenje projekata.