Rehabilitacija pruge na sekciji Virpazar - Sutomore u tunelu Sozina

 

Osa prioriteta II: Poboljšati sistem saobraćaja, podstičući ekološki prihvatljive vrste saobraćaja uz poseban akcenat na poboljšanje željezničke infrastrukture u cilju pružanja kvalitetnijih usluga

 

 - Mjera 2.1: Modernizovati željeznički saobraćaj poboljšanjem njegove efikasnosti i bezbjednosti

 

  • Ugovor „Usluge nadzora nad radovima sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina” potpisan je 23. decembra 2016. sa konzorcijumom “Institut za građevinarstvo” d.o.o. Podgorica.

Ugovor za „Usluge nadzora nad radovima sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina”, potpisan je na 134.000,00 €, od čega su 85%, tj. 113.900,00 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz IPA fondove, a 15% tj. 20.100,00 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je i nadzor nad izvođenjem radova za projekat „Usluge nadzora nad radovima sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina”.

 

  • Ugovor „Radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina”  potpisan je 23. decembra 2016. godine sa konzorcijumom čiji je vodeći partner STRABAG AG Austria.

Ugovor za radove sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina potpisan je na 4.083.891,36 €, od čega su 85%, tj. 3.471.307,66 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz IPA fondove, a 15%, tj. 612.583,70 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je izvođenje radova sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina, u skladu sa FIDIC uslovima ugovaranja za građevinske radove za građevinske i tehničke radove po projektu Investitora–Crvena knjiga.

Rok za završetak radova je 12, dok je period za otklanjanje mogućih nedostataka 24 mjeseca.

 

  • Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova za projekat “Radovi na sanaciji na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina” je potpisan 23. decembra 2016. godine sa konzorcijumom “Institut za građevinarstvo” d.o.o. Podgorica, u iznosu od 134.000,00 €. Radovi su počeli u februaru 2017. godine.

Aktuelnosti iz projekta

Održana svečana ceremonija zatvaranja radova na rekonstrukciji pruge u tunelu Sozina

Na današnjoj svečanosti, povodom završetka radova na rekonstrukciji pruge na…
Saznaj više

Završeni radovi na rekonstrukciji pruge Virpazar – Sutomore u tunelu Sozina

Radovi na rekonstrukciji pruge u tunelu Sozina, u dužini od…
Saznaj više

Potpisan Ugovor sa STRABAG AG Austria

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske…
Saznaj više

Obavještenje o dodjeli ugovora

Ugovor o radovima „Radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u…
Saznaj više