Rehabilitacija pruge na sekciji Virpazar - Sutomore u tunelu Sozina

Održana svečana ceremonija zatvaranja radova na rekonstrukciji pruge u tunelu Sozina

Održana svečana ceremonija zatvaranja radova na rekonstrukciji pruge u tunelu Sozina

Na današnjoj svečanosti, povodom završetka radova na rekonstrukciji pruge na dionici Virpazar – Sutomore u tunelu Sozina u dužini od 6712 metara, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković je istakao da sektor saobraćaja u Crnoj Gori, zajedno sa sektorom životne sredine prednjači u broju projekata koji su finansirani kroz dostupne IPA fondove.

O tome, kako je kazao, svjedoči veliki broj projekata čija realizacija je završena, ili je u toku, naročito u željezničkom sektoru.

"Sredstva koja se obezbjeđuju kroz različite dostupne evropske fondove su od neprocjenjljive vrijednosti za Crnu Goru, te stoga u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva nastavljamo i istrajavamo u namjeri da poštujući evropske procedure, u složenim postupcima obezbijedimo maksimalnu iskorišćenost evropskih fondova", naglasio je Nurković.

Herman Špic, šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori objasnio je da se uložena sredstva u rekonstrukciju, u iznosu od 4,3 miliona €, vraćaju željeznicu na njene projektovane standarde i dodao da će vozovi ići brže i bezbjednije. Sve je to u skladu sa ciljevima transportne politike EU koja ima za cilj podsticanje bezbjednog, ekološkog i efikasnog prevoza širom Evrope, jačanje unutrašnjeg tržišta roba i prava građana da slobodno putuju širom Evropske unije. "Štaviše, budući da je ovaj sektor na liniji Beograd-Podgorica-Bar, on je veoma bitan za prekograničnu saradnju i doprinosi boljoj povezanosti zemalja Zapadnog Balkana. Dobra putna mreža omogućava lakše brisanje granica između zemalja," naglasio je Špic.

Generalna direktorica za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Ivana Glišević Đurović je poručila da proces pristupanja EU donosi koristi cijelom crnogorskom društvu, a da su najkonkretniji efekti vidljivi upravo kroz sprovođenje važnih infrastrukturnih projekata koje bespovratnom podrškom finansira Evropska unija.

“Završetak radova na ovom projektu će doprinijeti modernizaciji željezničke linije Bar – Vrbnica, koja je kao željeznička ruta 4 prepoznata kao dio glavne saobraćane mreže EU, tj. njenog proširenja na Zapadni Balkan. Ulaganje od preko 4,3 miliona eura u rekonstrukciju pruge i tunela Sozina svakako je i dodatni korak ka ispunjenju standarda preciziranih pregovaračkim poglavljima 14 i 21 – Saobraćajna politika i Trans - evropske mreže”, poručila je Glišević Đurović.

Ona je istakla da je uspješno sprovođenje ovog projekta potvrda da Crna Gora ima i znanja i vještina ne samo za planiranje već i za sprovođenje projekata, kao i da se ozbiljno priprema za buduće korišćenje mnogo izdašnijih evropskih strukturnih i investicionih fondova koji će biti na raspolaganju nakon stupanja u članstvo EU.

Na samom završetku, prisutnima se obratio Almer Kalač, direktor Direkcije javnih radova, koji je istakao da se radi o veoma važnom projektu za Crnu Goru i da će Direkcija jednako ozbiljno pristupiti i svakom narednom projektu.

„Smatram da je na ovaj način Direkcija javnih radova opravdavala akreditaciju koju je dobila za realizaciju ovakvih projekata i smatram da ćemo činiti to i dalje“ naglasio je Kalač.

Program Operativni program Regionalni razvoj 2012-2013 je usvojen od strane Vlade Crne Gore u martu 2012. godine i od strane Evropske komisije u decembru iste godine. Vrijednost Programa je 26.159.626€, od čega je 85% finansirano iz sredstava za pretpristupnu pomoć Evropske Unije odnosno IPA sredstava kroz komponentu III – Regionalni razvoj, a 15% iz Kapitalnog budžeta. Program čini 5 infrastrukturnih projekata, tri iz oblasti životne sredine, a dva iz oblasti saobraćaja. Pored infrastrukturnih projekata, iz Programa se realizuje i nekoliko projekata tehničke pomoći.