Rehabilitacija pruge na sekciji Virpazar - Sutomore u tunelu Sozina

 

Osa prioriteta II: Poboljšati sistem saobraćaja, podstičući ekološki prihvatljive vrste saobraćaja uz poseban akcenat na poboljšanje željezničke infrastrukture u cilju pružanja kvalitetnijih usluga

 

 - Mjera 2.1: Modernizovati željeznički saobraćaj poboljšanjem njegove efikasnosti i bezbjednosti

 

  • Ugovor „Usluge nadzora nad radovima sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina” potpisan je 23. decembra 2016. sa konzorcijumom “Institut za građevinarstvo” d.o.o. Podgorica.

Ugovor za „Usluge nadzora nad radovima sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina”, potpisan je na 134.000,00 €, od čega su 85%, tj. 113.900,00 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz IPA fondove, a 15% tj. 20.100,00 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je i nadzor nad izvođenjem radova za projekat „Usluge nadzora nad radovima sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina”.

 

  • Ugovor „Radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina”  potpisan je 23. decembra 2016. godine sa konzorcijumom čiji je vodeći partner STRABAG AG Austria.

Ugovor za radove sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina potpisan je na 4.083.891,36 €, od čega su 85%, tj. 3.471.307,66 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz IPA fondove, a 15%, tj. 612.583,70 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je izvođenje radova sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina, u skladu sa FIDIC uslovima ugovaranja za građevinske radove za građevinske i tehničke radove po projektu Investitora–Crvena knjiga.

Rok za završetak radova je 12, dok je period za otklanjanje mogućih nedostataka 24 mjeseca.

 

  • Ugovor za nadzor nad izvođenjem radova za projekat “Radovi na sanaciji na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina” je potpisan 23. decembra 2016. godine sa konzorcijumom “Institut za građevinarstvo” d.o.o. Podgorica, u iznosu od 134.000,00 €. Radovi su počeli u februaru 2017. godine.

Aktuelnosti iz projekta

Potpisan ugovor sa konzorcijumom "Institut za građevinarstvo" d.o.o. Podgorica

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske…
Saznaj više

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u…
Saznaj više

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Radovi sanacije na dijelu Virpazar-Sutomore u tunelu…
Saznaj više

Objava tendera za radove

Ugovor o radovima „Radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u…
Saznaj više