Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar

Najava tendera za radove

Najava tendera za radove

Ugovor o radovima „Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori. 

Ovdje možete preuzeti najavu ugovora.