Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar

Otvoreno gradilište u okviru projekta sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe”

Dana 23. februara otvoreno je gradilište u okviru projekta sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe” u opštini Bar. Projekat se realizuje kao dio Operativnog programa za regionalni razvoj 2012-2013 i ima za cilj unapređenje sistema upravljanja životnom sredinom.

Na svečanosti otvaranja, prisustvovali su Dragan Asanović, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom, Andre Lis, šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Ivana Glišević Đurović, v.d. Generalne direktorke za koordinaciju programa pomoći EU i dr. Zoran Srzentić, predsjednik Opštine Bar.

Na samom početku, Dragan Asanović je okupljenima ukazao na važnost poglavlja 27 u pretpristupnim pregovorima Crne Gore i Evropske unije, čiji bitan dio obuhvata i način upravljanja otpadom. Ovo poglavlje je jedno od najzahtjevnijih u finansijskom i tehničkom smislu, a Crna Gora je na dosadašnjem putu integracija u Evropsku uniju donijela set dokumenata koji su vezani za državni plan upravljanja otpadom. 

“Evropska unija će uložiti 4,5 miliona eura za rehabilitaciju lokaliteta Ćafe do kraja ove godine, kako bi se zaštitilo zdravlje građana i očuvala priroda Crne Gore”, izjavio je Andre Lis i podsjetio na nisku stopu recikliranja i veliki problem sa kojim se Crna Gora suočava u vidu brojnih divljih deponija i neadekvatnog odlaganja otpada. U svom obraćanju, dodao je i da je obezbjeđivanje adekvatnog načina sakupljanja i odlaganja otpada kolektivna odgovornost svih aktera: organa vlasti, javnih komunalnih preduzeća ali i svakog građanina Crne Gore. 

Ivana Glišević Đurović, ukazala je na važnost svih projekata koji se realizuju u okviru IPA komponente za Regionalni razvoj. “To je od posebnog značaja imajući u vidu status Crne Gore kao ekološke države i visoka očekivanja naših građana i Evropske unije u tom smislu. Važna je uloga lokalne samouprave, bez čijeg angažovanja ne bismo mogli da sprovodimo efikasnu ekološku politiku na lokalnom nivou. Konkretno u oblasti uklanjanja otpada, opštine su te, koje u prvoj liniji, servisiraju građane, što ih čini važnim partnerima Vlade u osiguravanju kvalitne životne sredine za sve građane Crne Gore”, istakla je Glišević Đurović.

Na samom kraju, prisutnima se obratio predsjednik Opštine Bar, dr Zoran Srzentić, koji je projekat sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe” predstavio kao značajan korak u ispunjavanju pretpristupnih uslova, evropskih normi i standarda u oblasti odlaganja otpada. Takođe, podsjetio je na napore koje su Opština Bar i Ulcinj uložili u izgradnju druge regionalne deponije u Crnoj Gori, koja je postala operativna u julu 2012. godine, a kojom se riješilo pitanje komunalnog odlaganja otpada gotovo na cijelom primorju.

Nakon otvaranja, prisutni su obišli lokaciju na kojoj se izvode radovi sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe”.