Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar

Glavni cilj OPRR definisan je na osnovu prednosti i mogućnosti koje su identifikovane u SWOT analizi, sektorima određenim za IPA komponentu zajedno sa glavnim opštim ciljevima utvrđenim u glavnim strateškim programskim dokumentima . Takođe jedan od ciljeva jeste ...