Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar

III komponenta Ipe se tiče regionalnog razvoja i podrazumijeva podršku u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, razvoja saobraćaja i malih i srednjih preduzeća i konkurentnosti. Pravo korištenja sredstava iz III ko ...

OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNI RAZVOJ
2012-2013 Instrument za pretpristupnu pomoć

Crna Gora je predala zahtjev za članstvo u EU 15. decembra 2008. godine. Na zahtjev Savjeta Evropske unije, 9. novembra 2010. godine, Evrop ...

Zaključkom Vlade Crne Gore na sjednici od 14. aprila 2011. godine, Operativnu strukturu za IPA komponentu III će činiti sljedeća tijela:

  • Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT)
  • Ministarstvo saobraćaja ...

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

Cilj: Zaštititi životnu sredinu i upravljati prirodnim resursima na održiv način, promovišući u isto vrijeme sinergiju između razvoja ...