Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar

Zaključkom Vlade Crne Gore na sjednici od 14. aprila 2011. godine, Operativnu strukturu za IPA komponentu III će činiti sljedeća tijela:

  • Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT)
  • Ministarstvo saobraćaja ...

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

Cilj: Zaštititi životnu sredinu i upravljati prirodnim resursima na održiv način, promovišući u isto vrijeme sinergiju između razvoja ...

Glavni cilj OPRR definisan je na osnovu prednosti i mogućnosti koje su identifikovane u SWOT analizi, sektorima određenim za IPA komponentu zajedno sa glavnim opštim ciljevima utvrđenim u glavnim strateškim programskim dokumentima . Takođe jedan od ciljeva jeste ...