Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar

   

 

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

 

-          Mjera 1.2. Razviti infrastrukturu za upravljanje otpadom kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu 

 

  • Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” je potpisan 22.12.2015. godine sa firmom Mesogeos S.A. iz Grčke.

Ugovor za Projektovanje i sanaciju nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar,  potpisan je na 3.456.721 €, od čega su 85% tj. 2.938.212 € bespovratna sredstava finansirana  od strane Evropske Unije kroz  IPA fondove, a 15% tj. 518.508 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore. 

Ugovor podrazumijeva izradu glavnog projekta kao i izvođenje radova, u skladu sa FIDIC uslovima ugovora za projektovanje i izgradnju – Žuta knjiga. Rok za završetak radova je 18, dok je period za otklanjanje mogućih nedostataka 24 mjeseca.

  • Ugovor „Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe” je potpisan 29.03.2016. godine sa Konzorcijumom Ingenos.Gobiet.GmbH (Lider) i C&E Consulting und Engineering GmbH (Član) – Austrija.

Ugovor za reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe u opštini Bar, potpisan je na 361.175,00 €, od čega su 85%, tj. 306.998,75 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz IPA fondove, a 15% tj. 54.176,25 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova za projekat „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar”.

Aktuelnosti iz projekta

Najava tendera za usluge

Ugovor o uslugama za reviziju glavnog projekta i nadzor nad…
Saznaj više

Najava tendera za radove

Ugovor o radovima „Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar…
Saznaj više