Tehnička podrška

Peti Sektorski monitoring odbor za OPRD 2012-2013

U četvrtak, 10. novembra 2016.godine, sa početkom u 11.30 časova, u hotelu Princess u Baru, održan je peti Sektorski monitoring odbor za praćenje realizacije Operativnog programa Regionalni razvoj 2012-2013.

Glavne teme na Sektorskom monitoring odboru su bile: usvajanje dnevnog reda, pregled realizacije zaključaka sa IV sastanka Sektorskog monitoring odbora, status implementacije Operativnog programa, modifikacija Operativnog programa, napredak u kvalitetu pripreme tenderskih dokumentacija i ugovora upućenih na ex-ante odobravanje Delegaciji EU u Crnoj Gori, prezentacija procedura koje je potrebno ispuniti prije dobijanja građevinske dozvole, prezentacija dosadašnjih preporuka JASPERS eksperata, status aplikacija za plaćanje, prezentacija aktivnosti koje se odnose na Komunikacioni akcioni plan, kao i informacije u vezi sa procesom revizije. 

Odboru su prisustvovali predstavnici Evropske komisije i Evropske delegacije, predstavnici svih institucija uključenih u IPA III komponentu u Crnoj Gori, relevantni predstavnici vladinog i civilnog sektora, opština, kao i ostalih zainteresovanih strana u realizaciji projekata planiranih Operativnim programom.