Poboljšanje i vodosnabdijevanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini Berane

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka - 27. avgust 2015.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka - 27. avgust 2015.

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori. 

Ovdje možete preuzeti zabilješku sa obilaska lokacije i informativnog sastanka.