Poboljšanje i vodosnabdijevanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini Berane

Radna posjeta - Berane

Radna posjeta - Berane

Predstavnik Generalnog direktorata za regionalnu politiku u Evropskoj komisiji Rastislav Prokopič, kao i predstavnici Direkcije javnih radova su obišli lokacije na kojima se izvode radovi na rekonstrukciji i izgradnji kanalizacione mreže, kao i lokaciju na kojoj je predviđena izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.  

Nakon obilaska, sa predstavnicima Opštine Berane, d.o.o. Vodovoda, Izvođača i Nadzora, održan je radni sastanak na kojem su prezentovane dosadašnje aktivnosti na realizaciji ugovora koji su definisani u okviru projekta „Unapređenje vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane“.