Poboljšanje i vodosnabdijevanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini Berane

Predstavnici Direkcije javnih radova obišli radove na projektima u opštini Berane

Predstavnici Direkcije javnih radova obišli radove na projektima u opštini Berane

U utorak 31. jula 2018. organizovana je radna posjeta projektima unapređenja sistema vodosnabdijevanja, izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnje kanalizacione mreže u opštini Berane. 

Tom prilikom prisutnima su se obratili Almer Kalač, direktor Direkcije javnih radova, i menadžer Opštine Berane, Darko Stojanović. Almer Kalač je na samom početku objasnio da, iako zbog brojnih problema, projekti u cjelini ne teku planiranom dinakom. „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je projaket koji se uspješno privodi kraju, iako nam ne idu u prilog loši vremenski uslovi“, izjavio je direktor Direkcije javnih radova i dodao da će radovi na ovom projektu i radovi na postrojenju biti završeni do kraja godine, a da je ostalo da se izgradi 4,5 km kanalizacione mreže i da će se raditi na ubrzanju realizacije kako se rokovi ne bi dalje prolongirali i projekat uspješno završio krajem godine ili početkom naredne. 

Darko Stojanović je istakao da je opština Berane zadovoljna dinamikom radova na izradi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i dijelu koji se tiče sistema za vodosnabdijevanje, ali da zadovoljstvo tekućom dinamikom ne dijele kada je u pitanju projekat izrade kanalizacione mreže. „U narednom periodu biće uloženi zajednički napori da se uspješno realizuju svi projekti u predviđenim rokovima, na zadovoljstvo, prije svega, svih građana Berana“, dodao je menadžer opštine Berane.

Radna posjete projektima se organizuju na mjesečnom nivou, a ovaj put je bila otvorena i za predstavnike medija kako bi se šira javnost upoznala sa tokom aktivnosti na projektima, čija je osnovna namjena unapređenje sistema upravljanja životnom sredinom u skladu sa standardima Evropske unije. 

Ukupna vrijednost projekata iznosi 12 miliona eura, od čega se 85% finansira iz IPA fondova Evropske unije.

Projekti su definisani u višegodišnjem Operativnom Programu „Regionalni razvoj” 2012-2013,  iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj”, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske komisije u decembru 2014. godine.