Poboljšanje i vodosnabdijevanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini Berane

Održana radna posjeta opštini Berane

Održana radna posjeta opštini Berane

Dana 30. novembra 2018. godine predstavnici Direkcije javnih radova i projektni menadžer u opštini Berane Maja Pešić, boravili su u radnoj posjeti lokacijama na kojima se realizuje projekat “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja, izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda”.

Projekat podrazumijeva realizuju sljedećih aktivnosti:

• projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

• izgradnja platoa sa ciljem podizanja postrojenja na nivo koji neće uticati na vodotok rijeke Lim

• izgradnja pristupnog puta postrojenju i regulacija rijeke Makve.

• izgradnja hlorinatorske stanice „Dapsići“ u Dapsićima,

• izgradnja rezervoara „Jasikovac“ kapaciteta 1200 m3,

• rekonstrukcija i izgradnja pumpne stanice „Grad“,

• rekonstrukcija hlorinatorske i prekidne komore „Salača“.

Glavni cilj projekta je zaštita vodnih resursa Crne Gore poboljšanjem sistema integrisanog upravljanja otpadnim vodama. Ovim projektom značajno će se uticati na zaštitu i poštovanje životne sredine i prirodnih resursa Crne Gore kao potencijala za budući održivi društveni i ekonomski razvoj. Uspješnom realizacijom projekta povećaće se životni standard stanovnika opštine Berane, ali i nivo očuvanja prirodnih resursa i životne sredine, naglasili su prisutni predstavnici relevantnih institucija.

Planirano je da svi radovi koji su predmet ugovora Unapređenje sistema vodosnabdijevanja budu završeni do kraja 2018. godine, dok je planirani rok završetka rekonstrukcije i izgradnje kanalizacione mreže, kao i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uključujući probni rad, prva polovina 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekata iznosi 12 miliona eura, od čega se 85% finansira iz IPA fondova Evropske unije.

Projekti su definisani u višegodišnjem Operativnom Programu “Regionalni razvoj” 2012-2013, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III “Regionalni razvoj”, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske komisije u decembru 2014. godine.