Ciljevi OPRD

Ciljevi OPRR

Glavni cilj OPRR definisan je na osnovu prednosti i mogućnosti koje su identifikovane u SWOT analizi, sektorima određenim za IPA komponentu zajedno sa glavnim opštim ciljevima utvrđenim u glavnim strateškim programskim dokumentima . Takođe jedan od ciljeva jeste jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje Strukturnim fondovima koji će biti dostupni po ulasku Crne Gore u EU.

Prema tome, glavni cilj OPRR je poboljšanje životnog standarda i stanja životne sredine u Crnoj Gori, u skladu sa nacionalnim politikama i strategijama kao i sa politikama i standardima EU.

Ovaj glavni cilj može se podijeliti u tri glavna posebna cilja za Program:

Cilj 1: Zaštita, poštovanje i poboljšanje životne sredine i prirodnih resursa Crne Gore kao potencijala za budući održivi društveni i ekonomski razvoj

Ovaj cilj će nas dovesti do prve Strategije OPRR:

Enviromental Strategy

Priority Axis 1

To upgrade the environmental management systems

Komponenta životne sredine će se baviti ostvarivanjem višeg nivoa očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine obezbjeđenjem poboljšanja u sektorima upravljanja otpadnim vodama i upravljanja komunalnim otpadom, kako bi se podigla na nivo EU i uskladila sa pravnom tekovinom EU. Zbog ograničenih sredstava, OPRR će se koncentrisati na sektore voda i otpada, naročito na stvaranje infrastrukture za prečišćavanje otpadnih voda i deponije čvrstog otpada.

Osa Mjere
Osa prioriteta 1. Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom Mjera 1.1. Zaštititi vodne resurse Crne Gore poboljšanjem sistema vodosnabdijevanja i sistema integrisanog upravljanja otpadnim vodama
Mjera 1.2. Razviti infrastrukturu za upravljanje otpadom kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu

 
Cilj 2: Promovisati ekološki prihvatljive vrste saobraćaja koje doprinose boljoj dostupnosti i mobilnosti unutar teritorije Crne Gore i koje obezbjeđuju dobre standarde bezbjednosti i efikasnosti

Ovaj cilj će nas dovesti do druge Strategije OPRR:

Transportation Strategy

Priority Axis 2

To improve the transport system, promoting environmentally friendly transport modes

Komponenta saobraćaja će se fokusirati na poboljšanje željezničkog sektora kao ekološki prihvatljivog vida saobraćaja u skladu sa politikama EU u ovoj oblasti. Aktivnosti će promovisati bolje, efikasnije i bezbjednije korišćenje željezničkih transportnih sistema, stimulišući gdje god je moguće kombinovane vidove saobraćaja i umanjujući dominaciju drumskog sektora kroz uravnoteženiju distribuciju saobraćaja. 

Osa Mjere
Osa prioriteta 2: Poboljšati sistem saobraćaja, podstičući ekološki prihvatljive vrste saobraćaja, uz poseban akcenat na poboljšanje željezničke infrastrukture u cilju pružanja kvalitetnijih usluga Mjera 2.1: Modernizovati željeznički saobraćaj poboljšanjem njegove efikasnosti i bezbjednosti


Cilj 3: Jačati institucionalni kapacitet javne uprave Crne Gore i na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se obezbijedilo efikasno upravljanje Programom i njegovo sprovođenje.

Konačno, Cilj 3 će nas dovesti do treće Strategije OPRR:

Institutional Capacity Strategy

Priority Axis 3

Technical Assistance

Osa podrške sprovođenju OPRR-a bez teškoća poboljšaće administrativni kapacitet institucija koje učestvuju u Programu.

Osa Mjere
Osa prioriteta 3: Podrška sprovođenju OPRR Mjera 3.1: Tehnička podrška