Ciljevi OPRD

OPRD

OPRD (5)

IPA III

III komponenta Ipe se tiče regionalnog razvoja i podrazumijeva podršku u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, razvoja saobraćaja i malih i srednjih preduzeća i konkurentnosti. Pravo korištenja sredstava iz III komponente imaju samo države sa statusom kandidata za članstvo u EU i to nakon usvajanja odgovarajućih strateških dokumenata i…
Saznaj više

OPRD 2012-2013

OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNI RAZVOJ 2012-2013 Instrument za pretpristupnu pomoć Crna Gora je predala zahtjev za članstvo u EU 15. decembra 2008. godine. Na zahtjev Savjeta Evropske unije, 9. novembra 2010. godine, Evropska komisija je dala svoju preporuku da Savjet treba Crnoj Gori da dodijeli status zemlje kandidata. Evropski savjet je…
Saznaj više

Operativna struktura

Zaključkom Vlade Crne Gore na sjednici od 14. aprila 2011. godine, Operativnu strukturu za IPA komponentu III će činiti sljedeća tijela: Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) Direkcija javnih radova (u svojstvu Implementacionog tijela) Operativna struktura je formirana za OPRR u cilju realizacije aktivnosti koje…
Saznaj više

Ose prioriteta i mjere OPRR

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom Cilj: Zaštititi životnu sredinu i upravljati prirodnim resursima na održiv način, promovišući u isto vrijeme sinergiju između razvoja i zaštite životne sredine i uzimajući u obzir pravo budućih generacija na kvalitet života. Mjere Mjera 1.1. Poboljšati sisteme vodosnabdijevanja i sisteme integrisanog upravljanja…
Saznaj više

Ciljevi OPRR

Glavni cilj OPRR definisan je na osnovu prednosti i mogućnosti koje su identifikovane u SWOT analizi, sektorima određenim za IPA komponentu zajedno sa glavnim opštim ciljevima utvrđenim u glavnim strateškim programskim dokumentima . Takođe jedan od ciljeva jeste jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje Strukturnim fondovima koji će biti dostupni po…
Saznaj više