Ose prioriteta i mjere OPRD

Ose prioriteta i mjere OPRR

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

Cilj: Zaštititi životnu sredinu i upravljati prirodnim resursima na održiv način, promovišući u isto vrijeme sinergiju između razvoja i zaštite životne sredine i uzimajući u obzir pravo budućih generacija na kvalitet života.

Mjere

  • Mjera 1.1. Poboljšati sisteme vodosnabdijevanja i sisteme integrisanog upravljanja otpadnim vodama
  • Mjera 1.2. Razviti infrastrukturu za upravljanje otpadom kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu

Osa prioriteta II: Poboljšati sistem saobraćaja, podstičući ekološki prihvatljive vrste saobraćaja uz poseban akcenat na poboljšanje željezničke infrastrukture u cilju pružanja kvalitetnijih usluga

Cilj: Promovisati ekološki prihvatljive vrste saobraćaja koje doprinose boljoj dostupnosti i mobilnosti unutar teritorije Crne Gore i koje obezbjeđuju visoke standarde bezbjednosti i efikasnosti

Mjere

U okviru ove ose prioriteta predložena je jedna mjera:

  • Mjera 2.1: Modernizovati željeznički saobraćaj poboljšanjem njegove efikasnosti i bezbjednosti

Osa prioriteta III: Podržati sprovođenje OPRR

Cilj: Obezbijediti tehničku podršku kao instrument koji će koristiti institucije zadužene za upravljanje OPRR-om, kako bi se unaprijedio kvalitet i ubrzala usklađenost djelovanja kao i da bi se obezbijedilo da će se iskoristiti na najbolji i najefikasniji način.

Mjere

U okviru ove ose predložena je jedna mjera (Tehnička podrška). Sredstva tehničke podrške iz OPRR će se staviti na raspolaganje kroz programe usaglašene između Operativne strukture i Evropske komisije. Podrška će se pružati uglavnom kroz ugovore o grantovima.

  •  Mjera 3.1. Tehnička podrška