Projektovanje i izgradnja novog elektrovučnog postrojenja „Trebešica“

Osa prioriteta II: Poboljšati sistem saobraćaja, podstičući ekološki prihvatljive vrste saobraćaja uz poseban akcenat na poboljšanje željezničke infrastrukture u cilju pružanja kvalitetnijih usluga

 

-          Mjera 2.1: Modernizovati željeznički saobraćaj poboljšanjem njegove efikasnosti i bezbjednosti

 

  • Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” je potpisan 15.12.2015. godine sa konzorcijumom „Siemens“ d.o.o. Beograd i „Siemens“ d.o.o. Podgorica.

Ukupan iznos potpisanog ugovora za projekat „Trebešica“ je 3.408.894 €, od cega su 85% tj. 2.897.560 € bespovratna sredstava finansirana  od strane Evropske Unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), a 15% tj. 511.334 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni  budžet države Crne Gore.

Ugovor za projektovanje i izgradnju elektrovučnog postrojenja „Trebešica“ podrazumijeva izradu glavnog projekta, demontažu postojećeg postrojenja i izgradnju novog, kao i kompletnu instalaciju vučnog transformatora 110/25 i prateće opreme.

Ugovor se implementira po FIDIC uslovima ugovaranja za postrojenje i projektovanje - izgradnju (Žuta knjiga).

 

  • Ugovor za reviziju i nadzor na projektu "Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – Trebešica” je potpisan 26.04.2016. godine sa firmom “Eminent” d.o.o

Ugovor je potpisan na 145.000 €, od čega su 85% , odnosno 123.250€ bespovratna sredstava finansirana od strane Evropske Unije kroz IPA fondove,a sredstva u iznosu 15%, odnosno 21.750€ su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je revizija Glavnog projekta za čiju izradu je zadužen Izvođač radova, kao i nadzor nad izvođenjem radova, u cilju obezbjeđenja njihovog kvalitetnog, ekonomičnog i blagovremenog završetka.

Aktuelnosti iz projekta

Završeni radovi na izgradnji postrojenja Trebešica

Dana 17. oktobra 2018. godine predstavnici DG REGIO, gospodin Žil…
Saznaj više

Radovi na elektro-vučnoj podstanici Trebešica u završnoj fazi

Radovi na demontaži postojeće, nabavci i montaži nove električne vučne…
Saznaj više

Posjeta lokaciji Trebešica

U okviru radne posjete, dana 13.12.2017. godine, predstavnici Direkcije javnih…
Saznaj više

Potpisan ugovor sa firmom “Eminent” d.o.o

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske…
Saznaj više