Projektovanje i izgradnja novog elektrovučnog postrojenja „Trebešica“

Potpisan ugovor sa firmom “Eminent” d.o.o

Potpisan ugovor sa firmom “Eminent” d.o.o

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 26. aprila tekuće godine potpisala ugovor za projekat “Revizija i nazor na projektu EVP Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o. iz Podgorice.

Projekat je definisan u višegodišnjem Operativnom programu „Regionalni razvoj” 2012-2013, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj“, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije u decembru 2014. godine.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za Operativni program „Regionalni razvoj” 2012-2013 iznosi 26.159.626 €, od čega je učešće Evropske Unije 22.235.679 €, a države Crne Gore 3.923.947 €.

Ugovor je potpisan na 145.000 €, od čega su 85% , odnosno 123.250€ bespovratna sredstava finansirana od strane Evropske Unije kroz IPA fondove,a sredstva u iznosu 15%, odnosno 21.750€ su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je revizija Glavnog projekta za čiju izradu je zadužen Izvodjač radova, kao i nadzor nad izvođenjem radova, u cilju obezbjeđenja njihovog kvalitetnog, ekonomičnog i blagovremenog završetka.