Projektovanje i izgradnja novog elektrovučnog postrojenja „Trebešica“

Posjeta lokaciji Trebešica

U okviru radne posjete, dana 13.12.2017. godine, predstavnici Direkcije javnih radova, obišli su lokaciju Trebešica na kojoj se izvode radovi za projekat „Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – “Trebešica” na željezničkoj pruzi dionica Podgorica – Kolašin, koji je definisan Operativnim programom za Regionalni razvoj 2012-2013. Radove izvode konzorcijum Siemens d.o.o. Beograd i Siemens d.o.o. Podgorica, dok stručni nadzor vrši Eminent d.o.o. iz Podgorice. 

Projekat se realizuje po principu projektuj i izgradi (Žuta Fidic knjiga). Ugovor podrazumjeva izradu glavnog projekta, demontažu postojećeg postrojenja i izgradnju novog.

Nakon što je izdata građevinska dozvola na revidovani Glavni projekat, radovi na elektrovučnoj podstanici su otpočeli 27. juna i od toga dana isti se izvode intenzivnom dinamikom. 

Imajući u vidu da su kompleksni građevinski radovi na nepristupačnoj lokaciji u završenoj fazi i da je zahtjevna oprema namjenjena postrojenju, izrađena po EU standardima, već isporučena na lokaciju, očekivano je da se do kraja godine isti kompletiraju i da se započne sa procedurom tehničkog prijema. 

Ovaj projekat se realizuju kao dio Operativnog programa za Regionalni razvoj 2012-2013 koji je  usvojen od strane Vlade Crne Gore u martu 2012. godine i od strane Evropske komisije u decembru iste godine. Program je finansiran iz sredstava za pretpristupnu pomoć Evropske Unije odnosno IPA sredstava kroz komponentu III – Regionalni razvoj. Glavni cilj Programa je poboljšanje životnog standarda i stanja životne sredine u Crnoj Gori, u skladu sa nacionalnim politikama i strategijama, kao i sa politikama i standardima Evropske Unije (EU). 

Program sprovodi Operativna struktura za IPA komponentu III (OS) koju čine: Ministarstvo održivog razvoja i turizma - tijelo zaduženo za kompletan Program i za projekte iz životne sredine, zatim Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – tijelo zaduženo za projekte iz oblasti saobraćaja i Direkcija javnih radova kao Implementaciono tijelo zaduženo za ugovaranje i sprovođenje projekata.