Projektovanje i izgradnja novog elektrovučnog postrojenja „Trebešica“

Glavni cilj OPRR definisan je na osnovu prednosti i mogućnosti koje su identifikovane u SWOT analizi, sektorima određenim za IPA komponentu zajedno sa glavnim opštim ciljevima utvrđenim u glavnim strateškim programskim dokumentima . Takođe jedan od ciljeva jeste ...