Projektovanje i izgradnja novog elektrovučnog postrojenja „Trebešica“

III komponenta Ipe se tiče regionalnog razvoja i podrazumijeva podršku u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, razvoja saobraćaja i malih i srednjih preduzeća i konkurentnosti. Pravo korištenja sredstava iz III ko ...

Zaključkom Vlade Crne Gore na sjednici od 14. aprila 2011. godine, Operativnu strukturu za IPA komponentu III će činiti sljedeća tijela:

  • Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT)
  • Ministarstvo saobraćaja ...

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

Cilj: Zaštititi životnu sredinu i upravljati prirodnim resursima na održiv način, promovišući u isto vrijeme sinergiju između razvoja ...