Projektovanje i rehabilitacija odlagališta „Vrtiljeka“ u opštini Cetinje

Saopštenje za javnost - Vrtijeljka

Saopštenje za javnost - Vrtijeljka

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske komisije, je danas 08. septembra potpisala ugovor „Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova za rehabilitaciju odlagališta „Vrtijeljka” u opštini Cetinje, Crna Gora” sa konzorcijumom Garnets Consulting a.s. (Lider) i Rutex Ltd. (Član), Sistem-mne Ltd. (Član), EQE Control OOD (Član).

Projekat je definisan u višegodišnjem Operativnom programu „Regionalni razvoj” 2012-2013,  iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj”, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije u decembru 2014. godine.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za Operativni program „Regionalni razvoj” 2012-2013 iznosi 26.159.626 €, od čega je učešće Evropske unije 22.235.679 €, a države Crne Gore 3.923.947 €.

Ugovor za Reviziju Glavnog projekta i Nadzor nad izvođenjem radova za rehabilitaciju odlagališta „Vrtijeljka” u opštini Cetinje, potpisan je na 165.000,00 €, od čega su 85%, tj. 140.250,00 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz  IPA fondove, a 15% tj. 24.750,00 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova za projekat „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora”.