Poboljšanje i vodosnabdijevanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i kanalizacione mreže u opštini Berane

 

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

 

-          Mjera 1.1. Poboljšati sisteme vodosnabdijevanja i sisteme integrisanog upravljanja otpadnim vodama 

 

  • 06. aprila 2016. godine potpisani su Ugovori (Lot 1 i Lot 2) za projekat “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane” sa firmom "Aqualia Infraestructuras" S.A. iz Španije.. 

Ugovor za Lot 1 - Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpanih voda u opštini Berane, potpisan je na 6.101.739,29 €, dok je ugovor za Lot 2 – Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Berane potpisan na 4.881.918,44 €, od čega su do 85% bespovratna sredstava finansirana od strane Evropske Unije kroz IPA fondove. Preostala sredstva, u iznosu od 15%, su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Ugovor za Lot 1 podrazumijeva izradu glavnog projekta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kao i izvođenje radova, u skladu sa FIDIC uslovima ugovora za projektovanje i izgradnju – Žuta knjiga. Rok za završetak radova je 30 mjeseci, dok je period za otklanjanje mogućih nedostataka 12 mjeseci.

Ugovor za Lot 2 podrazumijeva izgradnju kanalizacione mreže, u skladu sa FIDIC uslovima ugovora za građevinske radove – Crvena knjiga. Rok za završetak radova je 20 mjeseci, dok je period za otklanjanje mogućih nedostataka 12 mjeseci.

 

  • Ugovor “Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane – Revizija Glavnog projekta i Nadzor nad izvođenjem radova“ je potpisan 13.06.2016. godine sa konzoricijumom DRI upravljanje investicij d.o.o. i PROJEKT d.d. Nova Gorica iz Slovenije.

Ugovor je potpisan na 577.880 €, od čega su 85% bespovratna sredstava finansirana od strane Evropske Unije kroz IPA fondove, a sredstva u iznosu 15% su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova za Ugovor "Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpanih voda u opštini Berane - Lot 1", kao i nadzor nad izvođenjem radova za Ugovor "Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Berane – Lot 2".

 

 

Aktuelnosti iz projekta

Potpisani ugovori sa kompanijom Aqualia Infraestructuras

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske…
Saznaj više

Objava ispravke liste kvalifikovanih kandidata (uži izbor)

Ugovor o uslugama „Projektovanje i izgradnja PPOV i kanalizacione mreže…
Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje…
Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje…
Saznaj više